Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie uprzejmie informuje, że w bieżącym roku szkolnym proponuje dobrowolną składkę na fundusz Rady Rodziców w wysokości 70 zł i jednocześnie ogłasza kolejną edycję konkursu: 

Plakat promujący szkolny konkurs “Rodzice Klasie”.

 NAGRODA - refundacja składek w wysokości nawet do 30% wpłaconej kwoty!!!

Pieniądze te można wykorzystać wedle uznania wychowawcy, rodziców i uczniów danej klasy na wspólne przedsięwzięcia. Ich rozliczenie nastąpi do końca roku szkolnego 2023/2024 na podstawie rachunków dotyczących poniesionych wydatków. Udział poszczególnych klas w konkursie jest dobrowolny, ale na pewno warto!

Każda klasa otrzyma nagrodę pieniężną, jeżeli spełni poniższe warunki:

  1. Wychowawca klasy w terminie do 31.10.2023 r., dostarczy do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 8 informację zbiorczą za całą klasę o wysokości rocznych składek zadeklarowanych przez rodziców na fundusz Rady Rodziców.
  2. do 30 listopada 2023 r. wpłacone zostanie co najmniej 80% zadeklarowanych opłat całorocznych – nagrodą refundacja w wysokości 30% sumy wniesionych składek.
  3. do 31 grudnia 2023 r. wpłacone zostanie co najmniej 80% zadeklarowanych opłat całorocznych – nagrodą refundacja w wysokości 20% sumy wniesionych składek.
  4. do 31 stycznia 2024 r. wpłacone zostanie co najmniej 80% zadeklarowanych opłat całorocznych – nagrodą refundacja w wysokości 10% sumy wniesionych składek.
  5. Decyduje data wpłaty w sekretariacie Szkoły lub na konto bankowe.

Mamy nadzieję, że Nasza propozycja umożliwi Państwu właściwe wykorzystanie środków funduszu Rady Rodziców na bezpośrednie potrzeby klasy.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie Szkoły, bądź na konto Rady Rodziców. Przy czym dokonując wpłaty na rachunek bankowy, należy dokładnie podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, aby dana wpłata mogła być właściwie przypisana. Dane niezbędne do wpłaty:

 

Rada Rodziców SP nr 8 w Chełmie

ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm

Numer rachunku bankowego w Banku Pekao S.A.:

88 1240 2223 1111 0010 9958 7795

z dopiskiem:

Konkurs RR

 

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie uprzejmie informuje, że w bieżącym roku szkolnym proponuje dobrowolną składkę na fundusz Rady Rodziców w wysokości 70 zł.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie Szkoły, bądź na konto Rady Rodziców. Przy czym dokonując wpłaty na rachunek bankowy, należy dokładnie podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, aby dana wpłata mogła być właściwie przypisana. Dane niezbędne do wpłaty:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. B. Z. Wirskiego w Chełmie

Połaniecka 10, 22-100 Chełm

Numer rachunku bankowego w Banku Pekao SA:

88 1240 2223 1111 0010 9958 7795

z dopiskiem:
„dobrowolna wpłata na fundusz Rady Rodziców…………...……............…
                                                                             imię i nazwisko ucznia, klasa 


Z poważaniem
Prezydium Rady Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca: p. Monika Fic
Wiceprzewodniczący: p. Monika Łopuszyńska
Skarbnik: p. Małgorzata Sanocka-Rejman
Sekretarz: p. Żaneta Wasyjczuk
Członek: p. Agata Szpakowska
Członek: p. Sylwia Berniker
Członek: p. Ewa Michalak
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: p. Kamila Zdrojko
Wiceprzewodniczący: p. Dorota Lipińska
Sekretarz: p. Katarzyna Bil