Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

Patronat Honorowy

Logo patronów honorowych jubileuszu 40-lecia szkoły.

 

Patronat medialny

Loga patronów medialnych gazety i radia.

31 maja br. Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie świętowała 40 – lecie istnienia. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela celebrowaną przez ks. bp Adama Baba. Po nabożeństwie, w budynku placówki, odbyła się część oficjalna. Podczas jubileuszowych uroczystości posadzono cztery dęby, odsłonięto pamiątkową tablicę oraz wmurowano kapsułę czasu.
W obchodach uczestniczyło mnóstwo gości: parlamentarzyści, samorządowcy z Chełma i regionu, przedstawiciele placówek oświatowych, absolwenci, byli i obecni nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Były piękne przemówienia, mnóstwo życzeń oraz niecodzienna akademia z występami artystycznymi uczniów i absolwentów szkoły. Goście mieli okazję zwiedzić szkołę oraz wpisać się do pamiątkowej księgi. To był dzień pełen wspomnień i wzruszeń.

Kolaż zdjęć z Jubileuszu 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie.

Zdjęcie przedstawia Panią Dyrektor na tle dekoracyjnej tablicy w trakcie przemówienia z okazji Jubileuszu 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie.

Przemówienie Dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 8 im Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie 
podczas uroczystości jubileuszowych w dniu 31 maja 2023 roku

Jego Ekscelencjo, Państwo Posłowie, Panie Senatorze, Panie Kuratorze, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Pani Rektor, Państwo Radni, Szanowni Goście,  Nauczyciele, Uczniowie, Absolwenci, Rodzice i Przyjaciele Szkoły, dziś Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie przeżywa niezwykły dzień – Jubileusz 40-lecia Szkoły, który jest okazją do wspominania tego, co było, pochylenia się nad teraźniejszością i snucia wizji przyszłości. Znany polski dramaturg, poeta i malarz, Stanisław Wyspiański powiedział: „Każdy jubileusz wnosi w życie świeży zapał i nową mądrość”. Aby jasno spojrzeć w przyszłość, należy spojrzeć wstecz i wydobyć z przeszłości to, co najcenniejsze. Tylko w ten sposób będzie możliwe zbudowanie refleksji nad własną pracą i wszystkich tych, którzy przez lata kreowali wizerunek naszej szkoły. Jubileusz łączy tradycję z nowoczesnością, a doświadczenie z młodością. Jednak i dawniej, i dziś nasza szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Ludzi, dzięki którym wychowankowie nie zadawali sobie pytania „czy?”, ale „jak?” dążyć do doskonałości.
Wokół naszej palcówki zawsze też gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli swoją obecność w historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali, wspierali. Wielu z nich nie ma już wśród nas, jednak pozostawili po sobie niezatarty ślad swego istnienia Sięgając w przeszłość, przywołujemy pamięci o zdarzeniach i ludziach, które można zobrazować słowami Juliana Tuwima „Szkoło! Szkoło! Gdy Cię wspominam, Tęsknota w serce się wgryza, Oczy mam pełne łez!”
Dzisiejszy dzień jubileuszu przywodzi nam na pamięć bogatą przeszłość tej placówki już bardzo odległą, bo sięgającą lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Na mocy decyzji władz miejskich i oświatowych, w 1982 roku powołano Szkołę Podstawową nr 8, której siedzibą stał się budynek przy ulicy Połanieckiej 10. Obowiązki dyrektora nowej placówki powierzono Pani Sabinie Stadnickiej. Od 40 lat Ósemka jest świadkiem historii pisanej przez wiele pokoleń: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców i przyjaciół. Do szczególnie doniosłego wydarzenia zaliczyć należy nadanie imienia szkole. W roku 1989 z inicjatywy absolwentów Liceum Pedagogicznego oraz na wniosek dyrektorów chełmskich szkół patronem Ósemki został Bolesław Zygmunt Wirski – nauczyciel, propagator ruchu olimpijskiego, krzewiciel kultury fizycznej i sportu na Ziemi Chełmskiej.
W roku 2000 nasza placówka została przekształcona w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 z klasami sportowymi, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 6. Od 2006 roku szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 z Oddziałami Sportowymi, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 8. W związku z reformą systemu oświaty i likwidacją gimnazjów, od 1 września 2017 r. szkole przywrócono nazwę Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie. Szkoła jednak to nie tylko budynek, to ludzie, którzy ją tworzą, systematycznie dbający o jej rozwój, osiąganie bardzo dobrych wyników edukacyjnych, stwarzanie możliwie najlepszych warunków do nauki, aby uczniowie uczyli się z przyjemnością i mieli świadomość celu swojej nauki, aby każdy z nich mógł osiągnąć sukces, rozwijać umiejętności i pasję sprawiając, że setki młodych umysłów mogło rozkwitnąć i odnaleźć swoje miejsce w świecie.
Dzisiaj wyrażamy nasze uznanie i wdzięczność dla twórców naszej Szkoły, dyrektorów, nauczycieli, byłych pracowników, którzy w minionych latach w niej pracowali. Serdecznie Państwu dziękuję.
Od początku powstania placówki najważniejszym zadaniem było podkreślanie wartość edukacji i uczenia się. Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy osiągali wspaniałe sukcesy zarówno w sferze edukacyjnej, jak i poza nią. Jesteście dowodem na to, że nasza szkoła stwarzała solidne podstawy dla waszego rozwoju i wyruszenia na waszą życiową drogę. Patrząc na tych mądrych, inteligentnych i nieprzeciętnych ludzi, czujemy się szczęściarzami, że dane nam było spotkać się w tych murach.
Przez 40 lat szkoła zmieniła się, nie ma już dawnych mebli, pomocy dydaktycznych, jest za to dziennik elektroniczny, komputery, nowoczesne sale lekcyjne, nowoczesne boisko, tablice interaktywne, nowoczesna kryta pływalnia, która przeszła gruntowny remont i została oddana do użytku w 2022 r.  Ale nadal najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury Ósemki, staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd. Dajemy uczniom możliwość zaprezentowania talentów i zainteresowań, a także sprawdzenia się w różnorodnych olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych. Motywujemy uczniów do pracy, podejmowania wyzwań, ale również uczymy odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań. Sukcesy uczniów dają nam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, ale przede wszystkim satysfakcję i radość.
Naszą misją jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie charakteru i wartości naszych uczniów. Wprowadzamy programy edukacyjne, które promują empatię, szacunek, odpowiedzialność społeczną i świadomość ekologiczną. Chcemy, aby nasi uczniowie byli nie tylko dobrze wykształceni, ale także odpowiedzialnymi obywatelami, gotowymi wpływać na pozytywną zmianę w społeczeństwie. Na koniec zwracam się do moich uczniów z przesłaniem: „Pamiętajcie, że: „Cała mądrość ludzka zasadza się na tym, czego człowiek nauczył się w szkole, ale przekonujemy się o tym dopiero później”.
O naszej szkole można by mówić wiele. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, strukturę. W istocie jednak pozostała taka sama - jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za Państwa obecność w tym tak szczególnym dla nas dniu. Skończyliśmy 40 lat, ale jak mówi Tadeusz Kotarbiński: „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości”. Dlatego z ogromną uwagą staramy się pielęgnować wspaniałe tradycje naszej szkoły oraz korzystać z mądrości ludzi, którzy ją tworzyli. Pozostaje mam mieć cichą nadzieję, że  w czasie kolejnych  jubileuszy będą wspominać także nasz wkład pracy w życie tej placówki.

 

Dziękuję za uwagę.
Beata Tomaszczuk
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8
Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie

 

,,Talent usycha, jeśli nie padnie na żyzną glebę wyobraźni".

                                                                       Leonardo da Vinci

 

W naszej szkole uczą się bardzo zdolne dzieci. Często rozwijają swoje umiejętności i talenty na licznych kołach zainteresowań, a czasem ukrywają się w domowym zaciszu, pracując dla samych siebie, pragnąc spędzić przyjemnie czas...Nie zawsze chętnie odkrywają swoje zdolności i czasem trzeba je zachęcić do podzielenia się nimi szerzej.

Okazją do pochwalenia się ,,Ósemkowymi Talentami Plastycznymi"stało się 40-lecie naszej szkoły.

Udało się ,,wyłuskać" kilka ,,perełek"- uczennic, które zgodziły się przekazać swoje piękne prace na tegoroczną wystawę. Są to:

Maja Ryszkiewicz z klasy 4a,

Amelia Klajnert z klasy 5c,

Sandra Nadworska z klasy 7a

oraz Natalia Szarafin z klasy 8c.

Dziewczynki są utalentowane, ale także bardzo pracowite. Często biorą udział w różnorodnych konkursach plastycznych i osiągają w nich sukcesy.

Mamy ogromną nadzieję, że wielu uzdolnionych plastycznie uczniów nabierze większej odwagi i w kolejnych latach podzieli się z całą społecznością swoimi talentami plastycznymi.

Zdjęcie przedstawiające tablice i sztalugi, na których znajdują się wyróżnione prace plastyczne uczniów szkoły.

Z okazji Jubileuszu rodzice naszych uczniów podzielili się swoimi wspomnieniami. Dostarczyli zdjęcia ze swoich lat szkolnych, z których powstał krótki filmik.


Szkolny konkurs na Makietę Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie został rozstrzygnięty. Praca konkursowa polegała na wykonaniu dowolną techniką makiety, która przedstawia budynek szkoły i jej otoczenie. Oceniano oryginalność pomysłu, wkład pracy, estetykę wykonania, kreatywność oraz zgodność z tematem. Prace konkursowe zostały ocenione. Uczniowie otrzymali oceny i dyplomy pamiątkowe.
W konkursie wzięli udział uczniowie klasy: VIII b, VIII e, VII a oraz IV c.

Zdjęcia makiet naszej szkoły.

W dniu 27 kwietnia 2023 w naszej szkole odbyły się zawody pływackie dla klas III.
Głównym celem, jaki przyświecał organizatorom zawodów, była popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej i spędzania czasu wolnego. Impreza skierowana była przede wszystkim do dzieci klas III, które stawiają  pierwsze kroki w nauczaniu pływania, a jednocześnie chciałyby w przyszłości kontynuować swoja przygodę z pływaniem w klasie sportowej o takim właśnie profilu. Zawody polegały na wyścigu stylem dowolnym sztafet poszczególnych klas. Po zaciętej walce najlepsza okazała się klasa 3A, drugie miejsce zajęła 3B a trzecie miejsce 3C. Przy organizacji zawodów dzielnie pomagały dziewczęta z klas VIII (młodzieżowe organizatorki sportu). Nad bezpieczeństwem czuwali dzielni ratownicy obiektu, a Panie wychowawczynie dopingowały swoich podopiecznych wraz z koleżankami i kolegami z poszczególnych klas. Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła wszystkim pamiątkowe dyplomy i puchary.

Kolaż zdjęć przedstawiających uczniów na pływalni szkolnej. Zwycięzcy prezentują dyplomy.

Z okazji Jubileuszu 40 – lecia naszej szkoły odbył się szkolny konkurs dla klas IV – VIII na autorski „Wiersz o matematyce”. Uczniowie, przełamując mit, że matematyka jest trudna, mieli w minimum ośmiu wersach przedstawić matematyczne zagadnienia w sposób ciekawy i łatwy do zapamiętania. Dla uczniów naszej szkoły zadanie konkursowe okazało się dość łatwe i powstały liryki o wiele dłuższe. Uczniowie w swoich utworach opisali zmagania z matematyką poprzez humorystyczne rymowanki, jak również powstały poważne utwory zawierające pojęcia z tej dziedziny nauki. 
Uczestnicy, biorący udział w przedsięwzięciu, wykazali się znajomością tematu oraz kreatywnością w tworzeniu prac konkursowych.

Zdjęcie przedstawiające wybrane wiersze o matematyce napisane przez uczniów na konkurs: ,,Matematyka w poezji’’.

Joanna Wicha z okazji 40 – lecia szkoły zorganizowała akcję składania życzeń „Ósemce” przez placówki z całej Polski. Akcja została ogłoszona na wielu nauczycielskich grupach facebookowych. Prośba o życzenia została też wysłana do prawie 600 szkół drogą mailową. Życzenia, jakie otrzymała nasza szkoła, miały różnorodną formę: listów gratulacyjnych, wiadomości e-mail oraz samodzielnie wykonanych laurek i kartek.

Zdjęcie prezentujące życzenia, które wpłynęły do szkoły z okazji obchodów jej 40-lecia.

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 40 – lecia w naszej szkole został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny pt. ,,Moja szkoła ma urodziny’’. Głównym celem konkursu było:
- włączenie uczniów w uroczyste obchody 40-lecia szkoły;
- rozwijanie kreatywności i twórczości artystycznej uczniów;
- promowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów, a także posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi.
Na konkurs płynęło 96 prac, które odznaczyły się twórczością i kreatywnością. Komisja konkursowa w składzie; pani E. Dras, M. Chrabąszcz, M. Niemczuk, J. Prystupa, E. Słomczyńska z przyjemnością oglądała ciekawe pomysły młodych uczestników i z trudem wybrała 36 prac. Mamy nadzieję, że uczniowie dalej będą rozwijać zdolności plastyczne.

Tytuł laureata otrzymali :

 1. Oliwia Abramowicz kl.IIIa
 2. Bartek Dyczko kl.IIb
 3. Amelia Grabińska kl.IIa
 4. Damaris Łatka kl.IIIc
 5. Hanna Kamińska kl.Ia
 6. Stanisław Kania kl.IIc
 7. Aleksandra Łopacka kl.Ia
 8. Bartek Łopacki kl.Ia
 9. Julita Michalczuk kl.Ib
 10. Patryk Nowosad kl.IIb
 11. Tomasz Oleszczyński kl.Va
 12. Maja Romanowska kl.IVa
 13. Maja Ryszkiewicz kl.IVa
 14. Nikola Stelmaszczuk kl.IIb
 15. Alan Więsyk kl.IIIb
 16. Szymon Zubczyński kl.IIb

Wyróżnieni :

 1. Amelia Basaj kl.IIIa
 2. Wiktoria Bil kl.IIb
 3. Filip Błaszczuk kl.IIIa
 4. Hubert Czapski kl.IVc
 5. Jan Danieluk kl.IIIb
 6. Aurelia Iwańczuk kl.Id
 7. Amelia Klajnert kl.Vc
 8. Oliwia Koziołek kl.VIc
 9. Laura Kruk kl.IIIa
 10. Magdalena Matusiak kl.IIIa
 11. Pola Nawojczyk kl.IIIa
 12. Miłosz Niemiec kl.IIIb
 13. Aleksandra Nowakowska kl.IIIb
 14. Wiktoria Rudy kl.IIIc
 15. Szymon Slawiński kl.IIc
 16. Orest Sultan kl.Id
 17. Filip Tapałaj kl.IVc
 18. Pola Wachowicz kl.IIc
 19. Zuzanna Winiarska kl.IIc
 20. Agata Zając kl.IIa

Pani Dyrektor Beata Tomaszczuk pogratulowała uczniom i wręczyła pamiątkowe dyplomy.

Zdjęcie przedstawia Panią Dyrektor i Wicedyrektor oraz grupę uczniów, którzy zwyciężyli w konkursie plastycznym „Moja szkoła ma urodziny”. Dzieci dumnie prezentują dyplomy.

 

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 40 – lecia w naszej szkole został zorganizowany szkolny konkurs literacki pt. „Za co lubię moją szkołę”. Głównym celem konkursu było:
- włączenie uczniów w uroczyste obchody 40-lecia szkoły.                                                             
- inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni i kreatywności.                       
- stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności literackich.

Na konkurs płynęło 79 wierszy/rymowanek. Komisja konkursowa wskładzie: pani W. Lewczuk i pani M. Niemczuk z przyjemnością czytała ciekawe pomysły autorów i z trudem wyróżniła 30 laureatów. Mamy nadzieję, że uczniowie dalej będą rozwijać swoje zdolności twórcze.

Tytuł laureata otrzymali :

KLASY PIERWSZE

Michał Panasiuk, Katarzyna Kozieł, Marcin Gieleta, Artur Rymar, Alan Bystry, Nikola Dobrzańska, Grzegorz Saputa, Piotr Semeniuk, Milena Berniker, Iza Kołodziej, Wojciech Sobczyk

KLASY DRUGIE

Agata Zając, Karina Prączko, Nikodem Dąbrowski, Liliana Bąkowska, Aleksander Oszust, Jan Oszust, Marcel Wdowiak, Malwina Pastuszak, Stanisław Kania, Kacper Kluziak

KLASY TRZECIE

Maja Majgier, Pola Nawojczyk, Krzysztof Wicha, Adrianna Mochniej, Miłosz Niemiec, Jakub Rusakiewicz, Damaris Łatka, Wiktoria Sokolik, Maria Turewicz

Pani Dyrektor Beata Tomaszczuk pogratulowała uczniom i wręczyła pamiątkowe dyplomy.

Zdjęcie przedstawia Panią Dyrektor oraz grupę uczniów, którzy zwyciężyli w konkursie literackim „Za co lubię moją szkołę”. Dzieci trzymają w dłoniach dyplomy.

Z okazji 40-lecia naszej szkoły, otrzymaliśmy wiele wzruszających wspomnień od byłych uczniów. Absolwenci podzielili się swoimi historiami z czasów szkolnych lat, przypominając sobie pierwsze dni w szkole, niezapomniane lekcje, przyjaźnie, nauczycieli i dyrektorów, którzy kształtowali ich młode umysły. Te cenne wspomnienia są dowodem na wartość edukacji, jaką otrzymali w naszej szkole i będą z nami na zawsze. Dziękujemy naszym absolwentom za ich wsparcie i za to, że są częścią historii naszej szkoły.

Prezentacja przedstawiająca wspomnienia absolwentki z roku 2007, logo przygotowane z okazji 40-lecia szkoły oraz elementy graficzne związane ze szkołą.

20.10.2020 r. (ponad 2 lata temu) odbył się szkolny konkurs poetycki o Patronie Szkoły Bolesławie Zygmuncie Wirskim. Konkurs poetycki skierowany był do uczniów klas IV-V i polegał na napisaniu wiersza o Patronie oraz jego recytacji w obecności komisji konkursowej, w której skład weszły p. Elżbieta Kaczyńska i p. Justyna Prystupa. Uczniowie z wielką powagą oraz godnością recytowali utwory, których byli autorami. Ujmujące kompozycje wierszy, które komisja z wielkim entuzjazmem oraz zachwytem wysłuchała, zostały nagrodzone.

Z okazji Jubileuszu 40-lecia naszej placówki przypominamy liryki naszych uczniów.

Zdjęcie przedstawia utwór wierszowany na cześć Patrona naszej szkoły pt. „Nasz Patron”, logo z okazji 40-lecia szkoły, portret Bolesława Wirskiego oraz elementy roślinne.

 

Dziś klasa 2b rozpoczęła swoje muzyczne zmagania z bum bum rurkami. Każdy z nas gra na flecie, dzwonkach, a więc czas, by stworzyć coś wspólnie. Nie lada wyzwanie przerodziło się we wspaniałą zabawę i moc niesamowitej satysfakcji. Sto lat, sto lat Ósemko z okazji Twoich 40 urodzin.

Zdjęcie przedstawia grupę uczniów siedzących w ławkach i trzymających bum bum rurki.

Z okazji Jubileuszu 40-lecia naszej szkoły 5 kwietnia 2023 r. odbył się Szkolny Konkurs „Patron Szkoły – Bolesław Zygmunt Wirski”. W rywalizacji wzięli udział uczniowie klas 4-6, którzy wykazali się wiedzą na temat życia i działalności nauczyciela, propagatora ruchu olimpijskiego, krzewiciela kultury fizycznej i sportu na ziemi chełmskiej.
Pierwsze miejsce ex aequo zdobyli: Jagoda Fic kl. 6 c, Mikołaj Kołodziej kl. 5 b, Szymon Kozaczuk kl. 5 b. Drugą lokatę uzyskał Mateusz Górnicki kl. 6 a. Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Góralczyk kl. 5 a.
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Konkurs zorganizowały nauczycielki historii: p. Agnieszka Szczepanik i p. Marzena Stadnik.

Grupa uczniów piszących konkurs o patronie szkoły.

 

20 i 21 kwietnia 2023 r. uczniowie wszystkich klas posadzili drzewa przy szkole z okazji 40-lecia naszej Ósemki. Obok każdego z drzew znajduje się informacja upamiętniająca obchody 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie. Akcja sadzenia drzew, tuż przed Dniem Ziemi, to jeden ze sposobów uczczenia Jubileuszu Szkoły. Każde drzewo to jeden rok z historii szkoły. Obok waloru historycznego, inicjatywa ma też wartość ekologiczną. W ten sposób uczniowie pozostawią po sobie ślad pozytywnie wpływający na środowisko, o którego ochronę starają się dbać każdego dnia. Takie działanie symbolizuje pewną trwałość wokół przemijającej rzeczywistości, jednoczy uczniów, przypomina im o ważnym wydarzeniu, znaczy czas i miejsce tego wydarzenia oraz przyczynia się do umocnienia więzi ze swoją szkołą.

Na międzynarodowy konkurs plastyczny “Sport to zdrowie”, organizowany przez naszą szkołę, wpłynęło 96 prac z Polski, Turcji i Gruzji oraz jedna praca ucznia pochodzącego z Ukrainy. Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania składamy wszystkim uczestnikom i opiekunom za wysiłek w stworzenie oryginalnych i różnorodnych prac. Gratulujemy wszystkim laureatom i ich nauczycielom! Poniżej publikujemy wyniki z obrad jury w składzie: p. Ewa Słomczyńska, p. Eliza Pietruk, p. Berenika Zdunek i p. Elżbieta Dras. Uczniom naszej szkoły dyplomy wręczyła Pani Dyrektor Beata Tomaszczuk.
PRZEDSZKOLA 
I miejsce:
- Angelika Witowska (Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 w Bolesławcu, Polska, p. Iwona Witczak)
- Lena Wencel (Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie Polska, p. Sylwia Dziergowska)
- Helena Gałan (Przedszkole Miejskie Nr 6 w Chełmie, Polska, p. Ilona Bednarczuk-Bedłuszak)
- Wiktoria Fijałkowska (Przedszkole Miejskie Nr 6 w Chełmie, Polska, p. Emilia Góralczyk)
II miejsce:
- Krzysztof Unkiewicz (Przedszkole Miejskie Nr 6 w Chełmie, Polska, p. Ilona Bednarczuk-Bedłuszak)
- Azra Doğu (Avukat Şahap Demirer Anaokulu Şirintepe Mahallesi Erbaran Sokak Numara 1 Eskişehir, Turcja, p. Aygün Türkal)
- Hubert Staśkiewicz (Przedszkole Miejskie Nr 6 w Chełmie, Polska, p. Ilona Bednarczuk-Bedłuszak)
III miejsce:
- Martyna Stępień (Przedszkole Miejskie Nr 6 w Chełmie, Polska, p. Karolina Ceglarska- Zagórska)
- Lena Ostrowska (Przedszkole Miejskie Nr 6 w Chełmie, Polska, p. Agnieszka Skubisz)
- Azra Esmer (Avukat Şahap Demirer Anaokulu Şirintepe Mahallesi Erbaran Sokak Numara 1 Eskişehir, Turcja, p. Aygün Türkal)
KLASY 1
I miejsce:
- Aleksandra Łopacka (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Elżbieta Dras)
II miejsce:
- Hanna Kamińska (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Elżbieta Dras)
- Maiko Rochikashvili (Lepl Sagarejo Municipality Ninotsmibda Public School, Gruzja, p. Manana Rostomashvili)
- Jakub Szuryga (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Elżbieta Dras)
- Hanna Weremczuk (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Elżbieta Dras)
- Hubert Kowiński (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Elżbieta Dras)
- Katarzyna Kozieł (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Elżbieta Dras)
- Lizi Koniashvili (Lepl Sagarejo Municipality Ninotsmibda Public School, Gruzja, p. Manana Rostomashvili)
III miejsce:
- Jagoda Cisło (Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu, Polska, p. Danuta Dereszyńska)
- Kacper Szuryga (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Elżbieta Dras)
KLASY 2
I miejsce:
- Wiktoria Bil (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Berenika Zdunek)
II miejsce:
- Amelia Grabińska (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Iwona Molin)
- Zuzanna Nizioł (Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu, Polska, p. Agnieszka Bednarska)
III miejsce:
- Osman Faruk Verimer (Primary School Osman Faruk Verimer İlkokulu, Turcja, p. Seda Atmaca)
 - Szymon Bedłuszak (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Iwona Molin)
 - Agata Zając (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Iwona Molin)
- Lena Fabisiewicz (Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu, Polska, p. Agnieszka Bednarska)
- Oliwier Sieroń (Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnobrzegu, Polska, p. Joanna Kuroczko)
KLASY 3
I miejsce:
- Maja Piekarz (Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu, Polska, p. Dorota Stanałowska)
II miejsce:
-  Aleksandra Kniaziewicz (Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu, Polska, p. Dorota Stanałowska)
- Filip Błaszczuk (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Jolanta Rozwód)
- Maja Kuśniewska (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Jolanta Rozwód)
- Zeynep Gülce Güvensoy (Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu Çerkezköy Tekirdağ, Turcja, p. Hilal Aksoy)
- Zuzanna Hamulczuk (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Jolanta Rozwód)
III miejsce:
- Magda Matusiak (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Jolanta Rozwód)
- Zofia Chojnacka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni, Polska, p. Renata Szczyglewska)
- Fabian Wnuk (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Jolanta Rozwód)
- Marika Oleś (Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu, Polska, p. Dorota Stanałowska)
- Kaan Alp Kıran (Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu Çerkezköy Tekirdağ, Turcja, p. Hilal Aksoy)
KLASY 4
I miejsce:
- Salome Japaridze (LEPL Simon Skhirtladze Name Oni Public School, Gruzja, p. Teona Japaridze)
- Hubert Czapski (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Ewa Słomczyńska)
II miejsce:
- Nina Manaj (Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie, Polska, p. Ewa Słomczyńska)
- Lizi Qurkhuli (LEPL Simon Skhirtladze Name Oni Public School, Gruzja, p. Teona Japaridze)
- Buğlem Geylan (Müşerref Muzaffer Samda Primary School, Turcja, p. Merve Güçlü Güç)
III miejsce:
- Ahmetcan Alnıdelik (Müşerref Muzaffer Samda Primary School, Turcja, p. Merve Güçlü Güç)

Pani Dyrektor z laureatami konkursu plastycznego. Dzieci trzymają przed sobą dyplomy.

Jubileusz 40 – lecia naszej szkoły stał się okazją do zorganizowania międzynarodowego konkursu plastycznego “Sport to zdrowie”. Na konkurs wpłynęło 96 prac z 30 oddziałów, z 3 państw (Polska, Turcja, Gruzja). Znalazła się też jedna praca dziecka pochodzącego z Ukrainy. Konkurs zorganizowała p. Elżbieta Dras i wszystkie prace uczestników zamieściła w prezentacji: http://bitly.pl/lzq3Z. Po zakończeniu obrad jury wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

Uczniowie klasy 1a w wyjątkowy sposób uczcili 40. urodziny naszej Szkoły. Wykorzystali sprzęt z pracowni kulinarnej pozyskany z funduszy programu “Laboratoria Przyszłości”. Pierwszoklasiści przygotowali koktajle z ekologicznych owoców. Każde dziecko według swoich upodobań dobierało składniki do wykonania napoju. Taki orzeźwiający toast uczniowie wznieśli z wielką radością, a pyszny, zdrowy i kolorowy poranek, dodał wszystkim energii na cały dzień.
Wszystkiego najlepszego nasza Szkoło!


Czasu nie da się zatrzymać,
ale warto wracać do chwil,
które pozostają w naszej pamięci na zawsze.

 

Jubileusz 40 – lecia naszej szkoły jest okazją do wspomnień, które choć już minione, pozostają w pamięci i dostarczają nam wielu wzruszeń. W dniu 22 marca 2023 roku nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy w minionych latach tworzyli historię tego miejsca, zaszczycili nas swoją obecnością. Spotkanie, na którym byli też aktualnie pracujący nauczyciele wraz z uczniami, pracownicy administracji i obsługi, było pretekstem do rozmowy po latach o historii placówki oraz pracy osób, które kształciły i wychowywały kolejne pokolenia dzieci i młodzieży. Uczestnicy wysłuchali i obejrzeli część artystyczną w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Był to koncert życzeń, przez który można było wyrazić naszą ogromną wdzięczność dla zaproszonych gości za wkład włożony w codzienną pracę, dzięki której obecne pokolenie zdobywa wiedzę i rozwija swoje pasje. Goście podzielili się swoimi wspomnieniami z okresu pracy w „Ósemce”. Oto kilka z nich:
Pani Regina Kowalewska tak wspomina pracę w szkole: „Kiedy dyrektor Stadnicka stawała na apelu przed uczniami i nauczycielami szkoły, nic nie musiała mówić. Stojąc przodem do wszystkich, w kilka sekund zapadała idealna cisza (...) Do dzisiaj wspominam, jakim szacunkiem darzyli mnie rodzice moich uczniów. Uczyłam w klasach nauczania początkowego. Kiedy ojcowie przychodzili na spotkania ze mną dowiedzieć się o postępy w nauce swoich dzieci, zakładali garnitur, zawsze byli odświętnie ubrani i przynosili kwiaty. Do dziś spotykając na ulicy rodziców z tamtych lat, swoich uczniów (...) zawsze chętnie rozmawiają, uśmiechają się, a ja czuję wielki szacunek, którym mnie obdarzają. Zawód nauczyciela był czymś wyjątkowym, miał prestiż. Ja czułam się kimś wyjątkowym na tym osiedlu.(...) Dodam, że wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, wiedząc o tzw. „czynach społecznych”, czy zadaniu do wykonania, stawiali się bezwarunkowo i pracowali na rzecz dobra szkoły. Takie były początki mojej pracy, które wspominam z łezką w oku do dziś.” 

Pani Alina Miszczuk pamięta do dziś tekst hymnu szkoły: „Już Ósemki dzwonek woła. Spieszy mały, spieszy duży. Do nauki wzywa szkoła, By ojczyźnie wiernie służyć. W naszej szkole chłopcy i dziewczęta. Dają w darze, tworząc bratnie koło. Swoje serca i myśli i czyny. Wszystko Tobie Ojczyzno i szkoło!”

Wspomnienie Pani Teresy Gruszki, nauczyciela matematyki: „Gdy rozpoczęłam pracę w Ósemce, lekcje zaczynały się o godzinie 8.00, a kończyły o 18.15. Odbywały się na dwie, a nawet trzy zmiany. W czasie przerw uczniowie chodzili w koło w parach po korytarzach. Obowiązywały tarcze szkolne, a nawet mundurki szkolne. Zajęcia odbywały się również w salach w piwnicach. Klasy były od a do j, a nawet w jednym roku do n. Rady Pedagogiczne trwały bardzo długo, czasem nawet do 23 w nocy”. Nie wszyscy nauczyciele się znali, bo było nas bardzo dużo - ponad 100 osób. Układanie planu lekcji na kołkach było bardzo trudne i trwało długo”.

Podczas uroczystości nastąpiło również zapalenie znicza, poświęconego nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy odeszli do wieczności. Płonący ogień to symboliczny znak naszej pamięci o nich.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do „kawiarenki szkolnej”, gdzie rozmowom i wspomnieniom nie było końca (...).

Zdjęcie przedstawia Panią Dyrektor oraz dwie nauczycielki podczas uroczystości dla byłych pracowników szkoły z okazji jubileuszu szkoły.

15 marca br. w obiektach sportowych Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie odbył się turniej piłki ręcznej dla chłopców z klas 5-6 z okazji 40-lecia szkoły. Do zawodów przystąpiły cztery drużyny, które grały systemem ,,każdy z każdym’’.

Wyniki turnieju:

 1. miejsce Szkoła Podstawowa nr 8 opiekun Anna Chochół
 2. miejsce Szkoła Podstawowa nr 7 opiekun Kaja Kiermacz
 3. miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 opiekun Grzegorz Gaj
 4. miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 opiekun Monika Wawryniuk

Zawody przygotował i przeprowadził Piotr Sadura.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Zdjęcie drużyny chłopców. Zawodnicy w sportowych strojach prezentują puchar oraz dyplom.

15.02.2023 r. o godzinie 16.00 odbyły się w naszej szkole Dni Otwarte, podczas których odwiedzający nas przyszli Uczniowie i ich Rodzice mieli możliwość poznania naszej placówki. Zaplanowane na ten dzień działania i atrakcje rozpoczęło spotkanie z P. Dyrektor - Beatą Tomaszczuk, która zaprosiła wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły we wszystkich zadaniach, podczas których wykazywały się niesamowitą kreatywnością i pomysłowością. Tego dnia, każdy z nich mógł choć na chwilę stać się muzykiem, który gra na Bum Bum Rurkach, cukiernikiem, który piecze walentynkowe ciasteczka, sportowcem, który pokonuje przeszkody na profesjonalnym torze przeszkód, naukowcem, który przeprowadza eksperymenty, lingwistą, a także artystą tworzącym długopisami 3D oraz pogromcą rekinów …

I jak tu się nie zakochać w Ósemce?

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

Czekamy na Was już we wrześniu. Do zobaczenia!

Dwie dziewczynki wykonujące eksperyment.

HISTORIA SZKOŁY

Historia naszej placówki nie jest zbyt długa, bowiem sięga roku 1982. Wtedy to, na mocy decyzji władz miejskich i oświatowych, powołano Szkołę Podstawową nr 8, której siedzibą stał się budynek przy ulicy Połanieckiej 10.