Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Serdecznie zapraszamy Uczniów i Rodziców, Grono Pedagogiczne i Przyjaciół Szkoły 
na Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego 2020/2021,
które przebiegać będą wg harmonogramu zamieszczonego poniżej. 

tablica

 

Szanowni Uczniowie,
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, udostępnił informacje dotyczące organizacji badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
W załącznikach poniżej publikujemy zestaw dokumentów do ww. badań: wzór skierowania na badanie profilaktyczne, kartę badania podmiotowego, ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia wirusem SARS-COV-2, (dokumenty są również dostępne do pobrania na stronie www.womp.lublin.pl - zakładka druki) oraz listę jednostek z terenu województwa lubelskiego, gdzie można przeprowadzić bezpłatnie badania uczniów.

Zestaw dokumentow na badania uczniow.pdf
Informacja do szkół.pdf
Podwykonawcy LISTA.pdf

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie znalazła się w gronie miejsc, gdzie może wkrótce powstać "Podwórko Nivea". Ten nowoczesny i bezpieczny plac zabaw byłby spełnieniem marzeń naszych uczniów, a także wszystkich dzieci mieszkających w pobliżu naszej szkoły. Żeby to marzenie się spełniło musimy wykonać jedną małą rzecz - ZAGŁOSOWAĆ. Zachęćmy naszych bliskich, znajomych, sąsiadów - liczy się ilość zebranych głosów! Oddawać swoje głosy możemy CODZIENNIE do 15 lipca logując się na stronie:
www.podworko.nivea.pl
JEDEN MAŁY GŁOS - WIELKA RADOŚĆ DZIECI!

img 20210527 144833

 

Szanowni Państwo,

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 824), 

od 31 maja 2021 r. uczniowie klas I-VIII uczestniczą w zajęciach edukacyjnych w formie stacjonarnej w szkole, zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym.

Zajęcia stacjonarne w szkole będą prowadzone zgodnie z  wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki i z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w szkole w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem Sars-CoV-2 wywołującym chorobę COVID -19.

Uczniowie uczestniczący w nauczaniu stacjonarnym w szkole w przestrzeniach wspólnych są zobowiązani do posiadania środków ochrony osobistej – maseczek.

W dniach 31 maja, 1 i 2 czerwca 2021 r. świetlica szkolna pracuje w godzinach od 6:30 do 16:30, a stołówka szkolna wydaje obiady.

1 czerwca 2021 r. dla uczniów klas I-VIII w szkole organizowany jest Sportowy Dzień Dziecka. W tym dniu zajęć lekcyjnych nie będzie.

4 czerwca 2021 r. decyzją Dyrektora Szkoły to dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. Świetlica w tym dniu nie organizuje zajęć opiekuńczych, a stołówka nie wydaje obiadów.

Z poważaniem
Beata Tomaszczuk
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie

 

Szanowni Państwo,
informuję, że od 15.02.2021 r., w naszej szkole pełnią dyżury specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie: Pani Jagoda Bejster (psycholog, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień), Pani Beata Kociubińska (pedagog), Pani Aneta Paszkiewicz (pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny), Pani Wiesława Moniakowska (logopeda, pedagog).
Specjaliści będą udzielać pomocy i wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom.

HARMONOGRAM PRACY W PUNKCIE ZORGANIZOWANYM w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie

Codziennie
SALA nr 6A

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Pani
Bejster 
Jagoda

Pani
Kociubińska Beata

Pani
Paszkiewicz
Aneta

Pani
Bejster
Jagoda

Pani Moniakowska
Wiesława

Godziny pracy 1300 – 1700

 

Z wyrazami szacunku
Beata Tomaszczuk
Dyrektor Szkoły

 

Lubelski Kurator Oświaty organizuje w roku szkolnym 2020/2021 we współpracy z LSCDN konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych. Szczegóły organizacyjne zostały opisane w Regulaminie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego i innych dokumentach zamieszczonych poniżej.

REGULAMIN konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2020/2021
TERMINARZ eliminacji II i III etapu konkursów przedmiotowych
ZAKRESY WYMAGAŃ na poszczególnych etapach konkursów
ZARZĄDZENIE Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych

W Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie I etap konkursów przedmiotowych odbędzie się w dniach 12-26 października 2020 r., zgodnie z terminami zawartymi w poniższym harmonogramie.

HARMONOGRAM eliminacji szkolnych konkursów dla uczniów SP nr 8

Zachęcamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursach!

 

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie uprzejmie informuje, że w bieżącym roku szkolnym proponuje dobrowolną składkę na fundusz Rady Rodziców w wysokości 60 zł i jednocześnie ogłasza kolejną edycję konkursu: 

Konkurs RR

 NAGRODA - refundacja składek w wysokości nawet do 30% wpłaconej kwoty!!!

Pieniądze te można wykorzystać wedle uznania wychowawcy, rodziców i uczniów danej klasy na wspólne przedsięwzięcia. Ich rozliczenie nastąpi do końca roku szkolnego 2020/2021 na podstawie rachunków dotyczących poniesionych wydatków. Udział poszczególnych klas w konkursie jest dobrowolny, ale na pewno warto!

Każda klasa otrzyma nagrodę pieniężną, jeżeli spełni poniższe warunki:

  1. Wychowawca klasy w terminie do 31.10.2020 r., dostarczy do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 8 informację zbiorczą za całą klasę o wysokości rocznych składek zadeklarowanych przez rodziców na fundusz Rady Rodziców.
  2. do 30 listopada 2020 r. wpłacone zostanie co najmniej 80% zadeklarowanych opłat całorocznych – nagrodą refundacja w wysokości 30% sumy wniesionych składek.
  3. do 31 grudnia 2020 r. wpłacone zostanie co najmniej 80% zadeklarowanych opłat całorocznych – nagrodą refundacja w wysokości 20% sumy wniesionych składek.
  4. do 31 stycznia 2021 r. wpłacone zostanie co najmniej 80% zadeklarowanych opłat całorocznych – nagrodą refundacja w wysokości 10% sumy wniesionych składek.
  5. Decyduje data wpłaty w sekretariacie Szkoły lub na konto bankowe.

Mamy nadzieję, że Nasza propozycja umożliwi Państwu właściwe wykorzystanie środków funduszu Rady Rodziców na bezpośrednie potrzeby klasy.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie Szkoły, bądź na konto Rady Rodziców. Przy czym dokonując wpłaty na rachunek bankowy, należy dokładnie podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, aby dana wpłata mogła być właściwie przypisana. Dane niezbędne do wpłaty:

 

Rada Rodziców SP nr 8 w Chełmie

ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm

Numer rachunku bankowego w Banku Pekao S.A.:

88 1240 2223 1111 0010 9958 7795

z dopiskiem:

Konkurs RR