Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Kuratorium Oświaty w Lublinie, w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Zawodowy Strzał w 10” przygotowało informator o zawodach i szkołach województwa lubelskiego, w których realizowane jest kształcenie zawodowe.
Mamy nadzieję, że informacje w nim zebrane pozwolą Państwu na zaplanowanie i dokonanie właściwego wyboru dalszej ścieżki kształcenia.
https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8978
INFORMATOR O ZAWODACH 2018

Ministerstwo Środowiska podejmuje liczne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Obecnie prowadzona jest kampania realizowana przez nadzorowany przez resort Instytut Ochrony Środowiska – PIB „Stop Smog”.
W jej ramach Ministerstwo przygotowało poradnik nt. właściwego użytkowania domowych urządzeń grzewczych. Sektor bytowo-komunalny jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Poradnik "Czyste ciepło w moim domu ze spalania paliw stałych" zawiera praktyczne wskazówki oraz konkretne porady dotyczące odpowiedniego użytkowania domowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i drewno. Poradnik zwraca także uwagę na konieczność zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło poprzez termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Materiały te zostały zaprezentowane podczas panelu dotyczącego jakości powietrza w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM.

Poniższe linki zawierają materiały opracowane przez Ministerstwo Środowiska.

Informator_Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych
Ulotka_Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych
Poradnik_Czyste ciepło w moim domu z paliw stałych

 

W bieżącym roku szkolnym Lubelski Kurator Oświaty organizuje we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 18 konkursów przedmiotowych i tematycznych (5 dla uczniów szkół podstawowych i 13 dla uczniów gimnazjów).

Eliminacje konkursowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na etapie szkolnym organizuje dyrektor szkoły. Uczeń ma prawo przystąpić do wybranego przez siebie konkursu i jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu konkursów oraz terminów poszczególnych eliminacji.

Szczegóły organizacyjne zostały opisane w Regulaminie konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego organizowanych w roku szkolnym 2017/2018.

 

Uczestnictwo SP 8 w „PROGRAMIE w SZKOLE”

 

Szanowni Państwo,
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Departament Wspierania Konsumpcji
INFORMUJE

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ilości porcji owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach „Programu w szkole” prosimy o przekazanie poniższych informacji rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej.

Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2017/2018 został uruchomiony nowy „Program dla szkół” w miejsce dotychczas realizowanych programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. W programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-V szkół podstawowych.
W ramach programu dzieci mogą bezpłatnie otrzymywać owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne oraz brać udział w działaniach edukacyjnychprzeprowadzanych przez szkoły podstawowe mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych, pochodzenia żywności i rolnictwa oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.
Produkty owocowo-warzywne objęte programem to:
       owoce: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki
       warzywa: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, kalarepa, pomidorki
       soki: owocowe, warzywne, mieszane
W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 4 porcje owoców i warzyw. Łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu owocowo - warzywnego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 45.
Produkty mleczne objęte programem to: mleko białe, jogurt naturalny, kefir naturalny, serek twarogowy
W każdym z 10 tygodni w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 dzieciom udostępnia się co najmniej 3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Łączna liczba porcji mleka i przetworów mlecznych otrzymywanych przez jedno dziecko w ramach komponentu mlecznego w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 wynosi 40.
Ponadto, przypominamy szkołom, że zgodnie z Warunkami udziału w „Programie dla szkół” za jakość owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnianych dzieciom w ramach programu odpowiedzialność ponoszą zatwierdzeni dostawcy, którzy dostarczają porcje owocowo-warzywne lub mleczne do szkół.
Szkoła podstawowa uczestnicząca w programie zobowiązana jest m.in. do każdorazowego sprawdzenia ilości i jakości dostarczonych przez dostawcę produktów. W przypadku, gdy dostarczone owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne nie spełniają wymagań jakościowych lub ich wygląd/zapach budzą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące świeżości i przydatności do spożycia nie powinny zostać przyjęte przez szkołę. Szkoła ma obowiązek odmówić przyjęcia tych produktów i zgłosić taką sytuację do dostawcy i Oddziału Terenowego KOWR. Natomiast dostawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej partii produktów.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w „Programie dla szkół” można uzyskać na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/.

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Departament Wspierania Konsumpcji