Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Lubelski Kurator Oświaty organizuje w roku szkolnym 2020/2021 we współpracy z LSCDN konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych. Szczegóły organizacyjne zostały opisane w Regulaminie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego i innych dokumentach zamieszczonych poniżej.

REGULAMIN konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2020/2021
TERMINARZ eliminacji II i III etapu konkursów przedmiotowych
ZAKRESY WYMAGAŃ na poszczególnych etapach konkursów
ZARZĄDZENIE Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych

W Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie I etap konkursów przedmiotowych odbędzie się w dniach 12-26 października 2020 r., zgodnie z terminami zawartymi w poniższym harmonogramie.

HARMONOGRAM eliminacji szkolnych konkursów dla uczniów SP nr 8

Zachęcamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursach!

 

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie uprzejmie informuje, że w bieżącym roku szkolnym proponuje dobrowolną składkę na fundusz Rady Rodziców w wysokości 60 zł i jednocześnie ogłasza kolejną edycję konkursu: 

Konkurs RR

 NAGRODA - refundacja składek w wysokości nawet do 30% wpłaconej kwoty!!!

Pieniądze te można wykorzystać wedle uznania wychowawcy, rodziców i uczniów danej klasy na wspólne przedsięwzięcia. Ich rozliczenie nastąpi do końca roku szkolnego 2020/2021 na podstawie rachunków dotyczących poniesionych wydatków. Udział poszczególnych klas w konkursie jest dobrowolny, ale na pewno warto!

Każda klasa otrzyma nagrodę pieniężną, jeżeli spełni poniższe warunki:

  1. Wychowawca klasy w terminie do 31.10.2020 r., dostarczy do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 8 informację zbiorczą za całą klasę o wysokości rocznych składek zadeklarowanych przez rodziców na fundusz Rady Rodziców.
  2. do 30 listopada 2020 r. wpłacone zostanie co najmniej 80% zadeklarowanych opłat całorocznych – nagrodą refundacja w wysokości 30% sumy wniesionych składek.
  3. do 31 grudnia 2020 r. wpłacone zostanie co najmniej 80% zadeklarowanych opłat całorocznych – nagrodą refundacja w wysokości 20% sumy wniesionych składek.
  4. do 31 stycznia 2021 r. wpłacone zostanie co najmniej 80% zadeklarowanych opłat całorocznych – nagrodą refundacja w wysokości 10% sumy wniesionych składek.
  5. Decyduje data wpłaty w sekretariacie Szkoły lub na konto bankowe.

Mamy nadzieję, że Nasza propozycja umożliwi Państwu właściwe wykorzystanie środków funduszu Rady Rodziców na bezpośrednie potrzeby klasy.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie Szkoły, bądź na konto Rady Rodziców. Przy czym dokonując wpłaty na rachunek bankowy, należy dokładnie podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, aby dana wpłata mogła być właściwie przypisana. Dane niezbędne do wpłaty:

 

Rada Rodziców SP nr 8 w Chełmie

ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm

Numer rachunku bankowego w Banku Pekao S.A.:

88 1240 2223 1111 0010 9958 7795

z dopiskiem:

Konkurs RR

 

Miasto Chełm dołączyło do aplikacji NaprawmyTo.pl, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać problemy i potrzeby zaobserwowane w najbliższym otoczeniu.
Za pośrednictwem NaprawmyTo.pl można zgłosić ubytki w drodze, krzywe barierki, nieprzystrzyżoną trawę ubytki w kostce, pomazane ściany oraz wiele innych sytuacji występujących w najbliższym otoczeniu i stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Każda ze spraw zostanie szybko rozpatrzona, a problem w miarę możliwości rozwiązany.
Aplikacja ułatwia samorządowi wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a tym samym budowanie społecznego zaufania.
Aplikacja służy wyłącznie do zgłaszania alertów! Natomiast w przypadku zdarzeń wymagających pilnej interwencji należy bezpośrednio zawiadamiać odpowiednie służby działające w trybie całodobowym:
• 112 - numer alarmowy
• 997 - Policja
• 999 - Ratownictwo Medyczne
• 998 - Państwowa Straż Pożarna
• 82 564 96 60 - Straż Miejska w Chełmie
• 994 - Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
• 993 - Pogotowie Ciepłownicze
• 992 - Pogotowie Gazowe

Dodatkowe informacje można uzyskać wpisując w przeglądarkę internetową adres:
https://naprawmyto.pl/chelm