Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Obiekt został oddany do użytku w roku 1989, a w jego skład wchodziły: hala pływalni, szatnie, węzeł sanitarny (natryski i toalety), pomieszczenia ratowników, punkt pomocy medycznej, magazyn podręczny. W podpiwniczeniu zostały usytuowane urządzenia technologiczne, magazyny i pomieszczenie uzdatniania wody. Obiekt wyposażony był w sprzęt ratowniczy i pomocniczy oraz medyczny, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Pływalnia była standardowa, 25 metrów długości i 10 metrów szerokości. Przede wszystkim przystosowana  do powszechnej nauki pływania. Z jednej strony o głębokość 1 metra, z drugiej – 1,6 metra. To idealna pływalnia do nauki pływania dla dzieci. 

Na przestrzeni lat obiekt czynnie funkcjonował w różnych okresach czasu, był doraźnie remontowany w ramach bieżących napraw.

W sierpniu 2016 r. dyrektor szkoły zamówił Ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu technicznego stropodachu nad pływalnią oraz innych elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych mających wpływ na stan techniczny budynku w celu ustalenia możliwości dalszego użytkowania obiektu. W dokumencie rzeczoznawca budowlany wnioskował o wyłączenie z użytkowania budynku pływalni. 

Z uwagi na zły stan techniczny budynku i konieczność przeprowadzenia kompleksowego remontu kapitalnego, pływalnia została zamknięta decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Chełm pismem z dnia 1 września 2016 r. Do końca roku 2021 pływalnia nie funkcjonowała, przechodziła kapitalny remont. 

Pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie w momencie powstania była jedynym krytym obiektem pływackim w mieście Chełm, a placówka - jedyną miejską szkołą z basenem. Baza sportowa stanowiła podstawy do wprowadzenia w szkole oddziałów sportowych rozwijających zainteresowania pływaniem, a także szkolących dzieci i młodzież w tym kierunku. Od czasu zamknięcia pływalni zajęcia dla uczniów SP nr 8 w Chełmie realizowane były na pływalni I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie lub w Chełmskim Parku Wodnym. 

Na przestrzeni wszystkich minionych lat i obecnie w szkole funkcjonują oddziały sportowe o profilu pływackim. Dzieci i młodzież w ramach zajęć sportowych realizują poszerzone programy wychowania fizycznego i nauki pływania, rozwijają umiejętności i zainteresowania tą dyscypliną sportu. Kadra pedagogiczna SP nr 8 - nauczyciele wychowania fizycznego to instruktorzy pływania, z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia oddziałów pływackich. Wymierne efekty udziału uczniów szkoły w zajęciach pływania to odnoszenie sukcesów sportowych w zawodach o randze miejskiej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej, nie tylko w pływaniu, ale i innych dyscyplinach sportowych. Przez szereg lat nasi wychowankowie zdobywali medale w mistrzostwach Polski i reprezentowali Polskę. Wielu naszych wychowanków po skończeniu tej szkoły trafiło do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, w której kontynuowali karierę pływacką: Magdalena Śmigasiewicz, Patryk Janiczuk, Katarzyna Kwapisiewicz, Agata Lackowska, Łukasz Kanarszczuk. 

Należy dodać, że przy szkole od 1997 r. działał i nadal funkcjonuje, chociaż w czasie remontu w ograniczonym zakresie, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Lider”, zrzeszający dzieci i młodzież w wieku 5-18 lat. Celem klubu jest propagowanie pływania oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

W okresach funkcjonowania pływalnia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Ponadto na ustalonych zasadach i na podstawie zawartych umów korzystały z obiektu miejskie i zamiejscowe placówki oświatowe oraz lokalne kluby sportowe, a także osoby prywatne – na zasadzie wykupu biletów wstępu. Były to m.in. miejskie szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i przedszkola, Klub Karate Kyokushin „Kanku”, Klub Sportowy „Masters”, Uczniowski Klub Sportowy „Tempo”, Stowarzyszenie Klub Sportowo-Rekreacyjny „Basket”, Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie Na Rzecz Chełmskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „O uśmiech Dziecka”.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie usytuowana jest na styku dużych osiedli miejskich: XXX-lecia, Kościuszki, Słoneczne, Działki, a korzystanie z niej stanowi doskonałą okazję do promowania zdrowego stylu życia i upowszechniania pływania jako formy rekreacji wśród mieszkańców Chełma.

Po gruntownym odnowieniu kryta pływalnia spełnia wszelkie nowoczesne standardy i stanowi zalążek do stworzenia w SP nr 8 Szkoły Mistrzostwa Sportowego o profilu pływanie.