Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

wizerunek.pdf

wizerunek.docx

deklaracja na szczepienia.pdf

deklaracja na szczepienia.docx

 

Dokumenty klasyfikacji śródrocznej:
1) Sprawozdanie z klasyfikacji śródrocznej kl.1-3_2023-2024.doc 
2) Sprawozdanie z klasyfikacji śródrocznej kl.4-8_2023-2024.docx 
3załącznik 1_uczniowie nieklasyfikowani.docx 
4załącznik 2_uzasadnienie ocen niedostatecznych.doc 
5załącznik 3_uzasadnienie ocen zachowania nagannych i nieodpowiednich.doc 
6załącznik 4_uczniowie z trudnościami w nauce nieobjęci pomocą pp.doc 
7załącznik 5_informacje nt. pomocy pp.docx 

Dokumenty klasyfikacji rocznej:
1) Sprawozdanie z klasyfikacji rocznej kl.1-3_2023-2024.docx 
2) Sprawozdanie z klasyfikacji rocznej kl.4-7_2023-2024.docx 
3) Sprawozdanie z klasyfikacji rocznej i końcowej kl.8_2023-2024.docx 
4) załącznik 1_uczniowie nieklasyfikowani.docx 
5) załącznik 2_uczniowie z ocenami niedostatecznymi oraz uzasadnienie ocen.doc 
6) załącznik 3_uzasadnienie ocen zachowania nagannych i nieodpowiednich.doc 
7) załącznik 4_uczniowie z trudnościami w nauce nieobjęci pomocą pp.doc 
8) załącznik 5_informacje nt. pomocy pp.docx 

Sprawozdania na plenarne zebranie Rady Pedagogicznej:
1) sprawozdanie wychowawca klasy
2) sprawozdanie zespół przedmiotowy
3) sprawozdanie zespół zadaniowy
4), sprawozdanie zespół wychowawczy
5) sprawozdanie SU
6) sprawozdanie świetlica szkolna
7) sprawozdanie biblioteka
8) sprawozdanie CARITAS / PCK
9) sprawozdani pedagog
10) sprawozdanie psycholog
11) sprawozdanie doradca zawodowy
12) sprawozdanie koordynator ds.bezpieczeństwa
13) sprawozdanie Rzecznik Praw Ucznia
14) sprawozdanie zajęcia specjalistyczne
15) sprawozdanie nauczanie indywidualne
16) sprawozdanie n-la w trakcie stażu
17) karta analizy pracy własnej nauczyciela
18) spraawozdanie z indywidualnego programu / toku nauki
19) sprawozdanie z prowadzenia zajęć wdż
20) sprawozdanie z prowadzenia zajęć wspomagających
21) sprawozdanie z realizacji zajęć programu autorskiego
22) tabela KONKURSY przedmiotowe
23) tabela ZAWODY sportowe
24) sprawozdanie Poczet Sztandarowy
25) sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej
26) sprawozdanie koła zainteresowań