Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, maj 2024 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, kwiecień 2024 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, marzec 2024 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, luty 2024 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, styczeń 2024 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, grudzień 2023 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, listopad 2023 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, październik 2023 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, wrzesień 2023 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, sierpień 2023 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, lipiec 2023 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, czerwiec 2023 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, maj 2023 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, kwiecień 2023 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, marzec 2023 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, luty 2023 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, styczeń 2023 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, grudzień 2022 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, listopad 2022 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, październik 2022 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, wrzesień 2022 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, sierpień 2022 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, lipiec 2022 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, czerwiec 2022 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, maj 2022 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, kwiecień 2022 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, marzec 2022 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, luty 2022 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, styczeń 2022 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, grudzień 2021 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, listopad 2021 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, październik 2021 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, wrzesień 2021 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, sierpień 2021 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, lipiec 2021 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, czerwiec 2021 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, maj 2021 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, kwiecień 2021 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, marzec 2021 r.

Ewidencja zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, luty 2021 r.


Zamówienia aktualne:  


 

Zamówienia zakończone:


 
Zapytanie ofertowe na: Dostarczanie chemii basenowej dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie
Zapytanie ofertowe.pdf (25.01.2024 r.)
zał 1 umowa wzór.pdf (25.01.2024 r.)
zał 2 Formularz ofertowy.doc (25.01.2024 r.)
zał 3 Klauzula RODO.pdf (25.01.2024 r.)

 
Informacja z otwarcia ofert (07.12.2023 r.) 
 
Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu, dostarczaniu i wydawaniu obiadów dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie w 2024 roku”

20. Informacja (09.10.2023 r.)
 
Wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2023 w Ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”
a) Zapytanie ofertowe (02.10.2023 r.) 
b) Projekt umowy (02.10.2023 r.)
c) Formularz ofertowy (02.10.2023 r.)
d) Formularz kalkulacji ceny (02.10.2023 r.)
e) Klauzula RODO (02.10.2023 r.)

19. Informacja (25.09.2023 r.)
 
Wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2023 w Ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”
a) Zapytanie ofertowe (18.09.2023 r.) 
b) Projekt umowy (18.09.2023 r.)
c) Formularz ofertowy (18.09.2023 r.)
d) Formularz kalkulacji ceny (18.09.2023 r.)
e) Klauzula RODO (18.09.2023 r.)
 

 
Zapytanie ofertowe na: Dostarczanie chemii basenowej dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie
zapytanie ofertowe.pdf (20.01.2023 r.)
zał 1 umowa wzór.pdf (20.01.2023 r.)
zał 3 Klauzula RODO.pdf (20.01.2023 r.)

17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.12.2022 r.)
 
Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu, dostarczaniu i wydawaniu obiadów dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie w 2023 roku”
 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu (25.11.2022 r.)
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (25.11.2022 r.)
3. Formularz Ofertowy - zał. nr 1 do SWZ (25.11.2022 r.)
4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr2 do SWZ (25.11.2022 r.)
5. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SWZ (25.11.2022 r.)
6. Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zał. nr 4 do SWZ (25.11.2022 r.)
7. Wzór wykazu osób - zał. nr 5 do SWZ (25.11.2022 r.)
8. Kalkulacja ceny oferty - zał. nr 6 do SWZ (25.11.2022 r.)
9. Projektowane Postanowienia Umowy - zał. nr 7 do SWZ (25.11.2022 r.)
10. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (25.11.2022 r.)


 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.06.2022 r.)

 
Zapytanie ofertowe na: Dostawa tablic ścieralnych i stolików meblowych dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości”.
a) Zapytanie (17.06.2022 r.)
b) Projekt umowy (17.06.2022 r.)
c) Formularz ofertowy (17.06.2022 r.)
d) Formularz kalkulacji ceny (17.06.2022 r.)
e) Klauzula RODO

15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (13.06.2022 r.)
 

Zapytanie ofertowe na:  ,,Dostawę AGD dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie w ramach programu Laboratoria przyszłości"

 a) Zapytanie (02.06.2022 r.)
 b) Projekt umowy (02.06.2022 r.)
 c) Formularz ofertowy (02.06.2022 r.)
 d) Formularz kalkulacji ceny (02.06.2022 r.)
 e) Klauzula RODO
 
f)  Dodatkowa informacja (03.06.2022 r.)

14. Informacja o unieważnieniu (31.05.2022 r.)
 
Zapytanie ofertowe na:  ,,Dostawę AGD dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie w ramach programu Laboratoria przyszłości"
 a) Zapytanie (24.05.2022 r.)
 b) Projekt umowy (24.05.2022 r.)
 c) Formularz ofertowy (24.05.2022 r.)
 d) Formularz kalkulacji ceny (24.05.2022 r.)

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.05.2022 r.)
 
Zapytanie ofertowe na:  ,,Dostawę specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania z zakresu ROBOTYKI dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie w ramach programu Laboratoria przyszłości"
 a) Zapytanie (02.05.2022 r.)
 b) Projekt umowy (02.05.2022 r.)
 c) Formularz ofertowy (02.05.2022 r.)
 d) Formularz kalkulacji ceny (02.05.2022 r.)
 

12. Informacja o unieważnieniu (29.04.2022 r.)
 
Zapytanie ofertowe na:  ,,Dostawę specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania z zakresu ROBOTYKI dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie w ramach programu Laboratoria przyszłości"
 a) Zapytanie (14.04.2022 r.)
 b) Projekt umowy (14.04.2022 r.)
 c) Formularz ofertowy (14.04.2022 r.)
 d) Formularz kalkulacji ceny (14.04.2022 r.)


Zapytanie ofertowe na: ,,Dostawę sprzętu do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie w ramach programu Laboratoria przyszłości"
 a) Zapytanie (14.04.2022 r.)
 b) Projekt umowy (14.04.2022 r.)
 c) Formularz ofertowy (14.04.2022 r.)
 d) Formularz kalkulacji ceny (14.04.2022 r.)
 f)  Dodatkowa informacja (19.04.2022 r.)

10. Informacja (12.04.2022 r.)

Zapytanie ofertowe na: ,,Dostawę sprzętu do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie w ramach programu Laboratoria przyszłości"
 a) Zapytanie (06.04.2022 r.)
 b) Projekt umowy (06.04.2022 r.)
 c) Formularz ofertowy (06.04.2022 r.)
 d) Formularz kalkulacji ceny (06.04.2022 r.)

9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.04.2022 r.)

Zapytanie ofertowe na: ,,Dostawę drukarek 3D z akcesoriami dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie w ramach programu Laboratoria przyszłości"

 a) Zapytanie (28.03.2022 r.)
 b) Projekt umowy (28.03.2022 r.)
 c) Formularz ofertowy (28.03.2022 r.)
 d) Formularz kalkulacji ceny (28.03.2022 r.)
 f) Dodatkowa informacja (28.03.2022 r.)


Zapytanie ofertowe na: ,,Dostawę mikrokontrolerów i stacji lutowniczych dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie w ramach programu Laboratoria przyszłości"
 a) Zapytanie (28.03.2022 r.)
 b) Projekt umowy (28.03.2022 r.)
 c) Formularz ofertowy (28.03.2022 r.)
 d) Formularz kalkulacji ceny (28.03.2022 r.)
 f) Dodatkowa informacja (28.03.2022 r.)

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.02.2022 r.)

Zapytanie ofertowe na: ,,Dostarczanie chemii basenowej dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Chełmie"
a) Zapytanie (7.02.2022 r.)
c) Formularz - załącznik nr 2 (7.02.2022 r.)

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.12.2021 r.)

Zapytanie ofertowe na: ,,Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu, dostarczaniu i wydawaniu obiadów dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie w 2022 roku".

a) zapytanie (14.12.2021 r.)

b) umowa (14.12.2021 r.)

c) załącznik do umowy jadłospis dekadowy (14.12.2021 r.)

d) formularz (14.12.2021 r.)

e) kalkulacja (14.12.2021 r.)

f) klauzula (14.12.2021 r.)


5. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego (22.12.2020 r.)

Zapytanie ofertowe na: ,,Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu, dostarczaniu i wydawaniu obiadów dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie w 2021 roku".

a) zapytanie ofertowe (08.12.2020 r.)

b) załącznik 1 wzór umowy (08.12.2020 r.)

c) załącznik do umowy jadłospis dekadowy (08.12.2020 r.)

d) załącznik 2 Formularz ofertowy (08.12.2020 r.)

e) załącznik 3 Kalkulacja ceny (08.12.2020 r.)

f) załącznik 4 Klauzula informacyjna RODO (08.12.2020 r.)


4. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego (19.06.2020 r.)

Zapytanie ofertowe na: "Wymianę stolarki okiennej - częściowa budynek szkoły segment C, Administracyjny i klatka schodowa w pawilonie C"

a) zapytanie ofertowe (05.06.2020 r.)

b) załącznik 1 wzór umowy (05.06.2020 r.)

c) załącznik 2 Formularz ofertowy (05.06.2020 r.)

d) załącznik 3 Przedmiar robót (05.06.2020 r.)

e) załącznik 4 Klauzula informacyjna RODO (05.06.2020 r.)


3. Informacja o udzielenie zamówienia publicznego (13.12.2019 r.)

Zapytanie ofertowe na: ,,Świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu, dostarczaniu i wydawaniu obiadów dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie w 2020 roku".

a) zapytanie ofertowe (26.11.2019 r.)

b) załącznik 1 wzór umowy (26.11.2019 r.)

c) załącznik 2 Formularz ofertowy (26.11.2019 r.)

d) załącznik 3 Kalkulacja ceny (26.11.2019 r.)

e) załącznik 4 Klauzula informacyjna RODO (26.11.2019 r.)


2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (02.01.2019 r.)

Informacja o wyborze oferty (06.12.2018 r.)

Informacja z otwarcia ofert (28.11.2018 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na świadczenie usługi polegającej na przygotowywaniu, dostarczaniu i wydawaniu obiadów dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie w 2019 roku

Ogłoszenie nr 648017-N-2018 z dnia 2018-11-16


1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (12.12.2017r.)

Informacja o wyborze oferty (30.11.2017r.)

Informacja z otwarcia ofert (15.11.2017r.)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (10.11.2017r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie nr 607939-N-2017

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu i wydaniu obiadów dla Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie w 2018 roku