Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

PODSTAWOWE INFORMACJE o EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY w 2021 r.

  1. Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
  2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w terminie głównym, tj. 25-26-27 maja 2021 r.

25 maja 2021 r. – egzamin z języka polskiego, trwa 120 minut
26 maja 2021 r. – egzamin z matematyki, trwa 100 minut
27 maja 2021 r. – egzamin z języka angielskiego (j. niemieckiego), trwa 90 minut.

  1. W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

-o 60 minut – w przypadku języka polskiego
-o 50 minut – w przypadku matematyki
-o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

  1. Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.
  2. Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.
  3. W organizacji i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uwzględnione zostaną wytyczne określające sposób zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Dodatkowe informacje zawarte są w linkach:
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021. Aktualizacja 2 data publikacji dokumentu – kwiecień 2021
Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2019010312000373&kom#komunikaty
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2019010312000373&org#organizacja
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492