Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

PEDAGODZY SZKOLNI

p. Elżbieta Jarosz

p. Elżbieta Dąbrowska

Godziny pracy pedagogów szkolnych

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

p. Elżbieta Jarosz

8:00-11:00

8:00-14:00 10:00-15:30 10:30-15:00 10:30-14:00

p. Elżbieta Dąbrowska

10:00-11:00 10:30-14:30 9:00-11:00 ---------- 8:00-12:00

 

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej lub rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

 

Zadania wychowawcze

kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, instytucjami zewnętrznymi wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

Profilaktyka wychowawcza

diagnoza zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych

Indywidualna opieka pedagogiczna

 

pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra

 Wsparcie w uzyskaniu pomocy materialnej


współpraca z instytucjami zewnętrznymi (np. MOPR)
w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne), wnioskowanie o kierowanie do sądu spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo

 

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga szkolnego, jeśli:

 • nie radzą sobie z nauką, potrzebują pomocy i porady z tym związanej;
 • zostaną naruszone ich prawa;
 • jest stosowana wobec nich przemoc;
 • potrzebują pomocy i porady w różnych sytuacjach;
 • chcą porozmawiać z kimś kompetentnym i życzliwym.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać od pedagoga szkolnego:

 • pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej dotyczącej ich dziecka;
 • wsparcia w sytuacji stwierdzenia trudności w nauce bądź potrzeby uzyskania diagnozy w przypadku niepowodzeń szkolnych dziecka;
 • rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, również poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
 • pomocy w przypadku problemów z zachowaniem dziecka.

Nauczyciele mogą zwrócić się do pedagoga w sytuacji:

 • potrzeby zdiagnozowania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • uzyskania analizy opinii o uczniach wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości bądź ograniczeń dziecka;
 • uzyskania wsparcia w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki;
 • potrzeby rozwiązywania problemów wychowawczych dotyczących uczniów;
 • podejmowania działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.